Verpleegkundig

Hoofdverpleegkundigen

Chronische aandoeningen A4 Ivan Wouters 03 491 34 31
Couveuse   Marleen Vermunicht 03 491 22 70
Dagcentrum psychiatrie Elisabeth Segers  03 491 31 88
Dagziekenhuis   Alex Mermans  03 491 22 35
Geriatrie A2  Nick Peeters  03 491 32 31
Geriatrie B5  Rob Van Dyck 

03 491 35 91

Geriatrie B6  Ann Gryp  03 491 36 91
Geriatrisch dagziekenhuis   Ann Gryp 03 491 36 91
Heelkunde D3   Roger Beirinckx  03 491 23 35
Heelkunde D4   Ilse Van der Auwera  03 491 24 35
Heelkunde D5                    Els Dillen  03 491 33 35
Weekziekenhuis  D6 Ilse Meylemans 03 491 26 35
Intensieve zorgen    Cindy Van Gorp 03 491 22 40
Inwendige geneeskunde B2   Ann Schreurs 03 491 32 91
Inwendige geneeskunde B3    Katleen Janssens  03 491 33 91
Inwendige geneeskunde B4   Paul Van Dyck  03 491 34 91
Kinesitherapie   Jan Van Hoecke 03 491 38 10
Labo  Ivo De Pooter 03 491 30 70
Materniteit Kathleen Geudens  03 491 22 69
Medische beeldvorming   Kristof Loverie 03 491 30 41
Nierdialyse (hemodialyse centrum Lier)   Peter Van Tendeloo  03 491 30 30
Nierdialyse (autodialyse centrum Herentals/Duffel)  Peter Van Tendeloo 03 491 30 30
Operatiekwartier  Rudi Berghmans  03 491 28 00
Palliatief dagcentrum    Dirk Van der Auwermeulen  03 491 38 00
Palliatieve zorgen - PST Dirk Van der Auwermeulen  03 491 38 00
Patiëntenvervoer    Mia Vannuffelen  03 491 20 43
Pediatrie       vacature 03 491 23 85
Polikliniek   Sarah Wouters  03 491 20 44
Psychiatrie B1 Elisabeth Segers 03 491 31 88
Revalidatie A1 Johan Boonen  03 491 31 31
Spoedgevallen – MUG  Johan Engels  03 491 29 05
Verloskamer    Kathleen Geudens  03 491 22 69