Palliatieve Zorg

Binnen het H.-Hartziekenhuis is er een engagement om vanuit een menswaardige, holistische en emancipatorische visie zorg te bieden aan de patiënt, de familie en de naasten.
Bij het verlenen van deze zorg staan het behoud van waardigheid en het respect voor de unieke levensbeschouwing van de individuele persoon centraal.
Dit maakt dat we streven naar interdisciplinaire en kwaliteitsvolle zorg met betrekking tot het levenseinde.


Een competent en zorgzaam multidisciplinair team, nl. medisch, verpleegkundig, paramedisch, psychologisch, sociaal en levensbeschouwelijk, staat ter beschikking zodat op alle dimensies het lijden verzacht kan worden en de naasten ondersteund worden bij het palliatieve proces.

Visietekst

Folder 'Voorafgaande zorgplanning'