Ombudsdienst

Iedereen in het H.-Hartziekenhuis streeft elke dag naar een kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. 

In eerste instantie spreekt u best met de betrokken zorgverlener of zijn verantwoordelijke.

Leidt dit gesprek niet tot de gewenste oplossing, dan kan u beroep doen op de ombudsvrouw. Zij luistert naar u en zoekt samen met u naar een oplossing.

In het H.-Hartziekenhuis staan de artsen, gelet op hun zelfstandig statuut, in voor de naleving van de wet betreffende de rechten van de patiënt en zijn zij voor de tekortkomingen, die zij begaan, aansprakelijk.
De informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars kan u hier terugvinden. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de ombudsdienst.

Respectvol omgaan met elkaar, daar wordt iedereen beter van: neem een kijkje op onze folder 'Rechten en plichten'.

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie

Wist u dat?
Patiënten die geregistreerd zijn op www.mijngezondheid.belgie.be kunnen aldaar hun recente verslaggeving terugvinden. Het registreren op www.mijngezondheid.belgie.be kan de patiënt zelf a.d.h.v. zijn elektronische identiteitskaart. Ook een onthaalmedewerker van het ziekenhuis kan u hiervoor registreren.

Uw bedenkingen, klachten en tips zijn een belangrijke bron voor het H.-Hartziekenhuis om de patiëntenzorg te verbeteren.

Annik De Langh
Mechelsestraat 24 2500 Lier
Ombudsdienst@hhzhlier.be
Tel: 03 491 20 60
Je kan haar vinden in blok D op het gelijkvloers.