PET-CT centrum Vesalius

Acht ziekenhuizen vormen samen het Vesalius oncologisch netwerk.

Het gaat om Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, Heilig-Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel), AZ Jan Portaels (Vilvoorde), het UZ Leuven en ons ziekenhuis.
Het oncologisch netwerk Vesalius wil de hoogkwalitatieve zorgverlening voor patiënten met kanker verder uitbouwen en verbeteren.

Het Vesalius PET-centrum biedt het hoogtechnologisch PET-CT onderzoek aan, dit voor alle patiënten van de ruime regio, ongeacht het ziekenhuis waar de patiënt wordt behandeld.
Het PET-CT onderzoek wordt voornamelijk gebruikt voor het opsporen van tumoren alsook van infectie- en inflammatiehaarden.
Ook voor hersenonderzoek kan een onderzoek met de PET-CT gebeuren.

Hoe wordt het onderzoek aangevraagd?
Verwijzing kan enkel door een arts-specialist.
De afspraak moet steeds telefonisch vastgelegd worden op 015/505490.
Het aanvraagformulier vult u online in via deze link: https://aanvraag.petctcentrumvesalius.be/