NIAZ Accreditatie

In 2016 startte het ziekenhuis een accreditatietraject om het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg) certificaat te behalen. Dat het Heilig-Hartziekenhuis een goede patiëntenzorg hoog in het vaandel draagt, is geen geheim. Dagelijks doen onze medewerkers er alles voor om onze patiënten een zo goed en veilig mogelijke zorg aan te bieden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Omdat we het belangrijk vinden dat deze kwaliteit ook objectief beoordeeld wordt, kozen we destijds te gaan voor het NIAZ kwaliteitslabel.

Heel wat verbeteracties werden opgezet. Zo hebben we bv. op elke afdeling een verbeterbord waarop zowel actiepunten als suggesties genoteerd worden. Verder werden alle procedures gefinetuned en eigen gemaakt door het personeel. Aan de hand van verschillende interne acties zorgden we ervoor dat iedereen in het ziekenhuis bepaalde handelingen op dezelfde manier uitvoert en we er dus 100% zeker van kunnen zijn dat de geleverde zorg van een hoge kwaliteit is.

December 2018 was het dan zo ver... Een team van 7 auditoren bezocht begin december 2018 het Heilig-Hartziekenhuis om er alle criteria van het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum te toetsen aan de praktijk. Elk criterium heeft een bepaald niveau (goud, platina, diamant). Ze zijn allen gericht op hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en effectief bestuur. Iedereen die een rol speelt in het zorgproces, kon bevraagd worden door een auditor: verpleegkundigen, artsen, het bestuur, de medewerkers van ondersteunende diensten tot de patiënt zelf. Het Heilig-Hartziekenhuis voldoet aan maar liefst 99% van alle gouden criteria!

Onderwerpen die o.a. aan bod komen tijdens een NIAZ audit zijn zowel instellingsbreed als zorgspecifiek: medicatiebeheer, dossiervoering, veilige heelkundetechnieken, verloskundige zorg, oncologische zorg, enz. Deze onderwerpen worden getoetst aan de hand van gesprekken en het inkijken van dossiers, maar ook door het volgen van het hele traject van een patiënt van opname tot vertrek uit het ziekenhuis. De auditoren letten hierbij op de verzorging, het informeren van de patiënt, het respecteren van de rechten van de patiënt en familie, het noteren van alle gegevens in het dossier, …

Met een globale score van maar liefst 97% mogen we ons trotse eigenaar noemen van het NIAZ kwaliteitslabel. Het label blijft geldig tot 1 april 2023.